Υψηλά ποσοστά επιτυχίας φοιτητών

Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν

Μαθήματα ανά εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α'
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ B'
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'