Υψηλά ποσοστά επιτυχίας φοιτητών

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπ. Ναυτικού

www.proosi.gr

Επέλεξε την σχολή που σε ενδιαφέρει

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν

Σχολή Πλοιάρχων

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπ. Ναυτικού

Μαθήματα

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν

Σχολή Μηχανικών

Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπ. Ναυτικού

Μαθήματα