Υψηλά ποσοστά επιτυχίας φοιτητών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Π.Α.Δ.Α

Μαθήματα ανά εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Α'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ B'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Η'
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΔΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ Θ'