Υψηλά ποσοστά επιτυχίας φοιτητών

Σχολή Μηχανικών Σ.Ν.Δ

Έτος Α'

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έτος Β'

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έτος Γ'

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έτος Δ'

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΝΔ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ